Online Domino Uitleg

Hoewel iedereen de dominostenen zeer goed kent zijn de precieze spelregels toch voor vele een onbekend terrein. Om deze kennis weer even op te frissen hebben wij van OnlineDomino.nl de spelregels hieronder duidelijk proberen te beschrijven. Dit zijn de spelvarianten die momenteel populair zijn online, en die je dus ook zult tegenkomen als jij jouw geluk beproeft bij een online domino aanbieder.

Online domino kent een verzameling van spelletjes waarbij tactiek en kunde van de speler uiteindelijk de winnaar bepalen. De domino spelen zijn op te delen in 2 hoofdvormen, namelijk het ‘Fives Up’ spel en het ‘Draw’ spel. Deze 2 varianten kennen dan weer verschillende subvarianten die o.a. verschillen in het aantal spelers en het aantal dominostenen dat elke speler per ronde ontvangt. Ook kan er een verschil gemaakt worden in het aantal punten dat nodig is om te winnen.

Uitleg online domino:

Fives Up
Fives Up, ook wel bekend als ‘All Fives’ is een variatie van domino die gespeeld wordt met een hand van 6 of een hand van 9 domino’s. Er wordt gestart met de stenen in een stapel met de ogen naar beneden waarvan elke speler dan het juiste aantal stenen krijgt gedeeld.

Wie mag er beginnen?
Aan het begin van het spel wordt en voor elke speler een steen getrokken, diegene met de steen met het hoogste aantal ogen is de speler die als eerste mag beginnen. In de ronden daarna mag de speler beginnen die het voor elkaar kreeg om domino te behalen in de ronde daarvoor. In het geval van een Block mag diegene beginnen die in die ronde de laatste steen speelde.

Het spel begint als na verdeling de overgebleven stenen op een stapel op de tafel zijn geplaatst. De speler die als eerste begint plaatst dan zijn eerste steen in het midden van de tafel. De andere spelers volgen dit voorbeeld en leggen hun eerste steen aan de steen van de eerste speler. Zij dienen er wel voor te zorgen dat het aantal ogen van de aangrenzende kant van hun steen gelijk is aan het aantal ogen op de aangrenzende kant van de steen van de beginner. De eerste steen met gelijke ogen aan beide zijden wordt gezien als de ‘spinner’ en wordt dwars op de richting van de aangrenzende steen gelegd. Op deze manier wordt er een splitsing gecreëerd die in 4 verschillende richtingen valt uit te bouwen. De aanwezigheid van deze ‘spinner’ is het grootste verschil tussen de ‘Fives Up’ en ‘Draw’ spellen.

In het geval een speler geen steen uit zijn hand kan aanleggen aan 1 van de 4 beschikbare uiteinden zal hij of zij een nieuwe steen uit de stapel moeten pakken net zo lang tot er één gepakt wordt die wel aansluit of de stapel leeg is. Het spel wordt zo doorgespeeld totdat iemand al zijn stenen is kwijtgeraakt of totdat de stapel leeg is en niemand meer kan aanleggen.

De score wordt berekend aan het eind van elke beurt en het is dus belangrijk dat jij als speler goed in de gaten hebt wat er precies op tafel ligt. Jij krijgt namelijk alleen punten als de som van de ogen van de stenen aan de vier uiteindes gelijk is aan 5 of een meervoud van 5. De punten die je die beurt verdiend zijn dan gelijk aan dat aantal ogen. Een steen met 2x hetzelfde aantal ogen wordt net als de ‘spinner’ haaks op de richting van de steen waaraan hij grenst gelegd. Deze steen is echter niet zoals de spinner in 4 richtingen uit te bouwen, maar hiervan dienen bij de telling wel alle ogen meegenomen te worden. Met deze ‘dubbele’ stenen is het dus snel mogelijk om hoge scores te halen. De maximale score in 1 beurt is 30. Deze score kun je behalen als alle uiteinden van het dominopad op 6 ogen eindigen en 1 van die uiteinden een steen is met 2x 6 ogen. Hiervoor krijg je dan logischerwijs 5 x 6 = 30 punten.

Naast het zorgen dat jij degene bent die als eerste zijn of haar stenen kwijt is, is het ook slim om na te denken over manieren om jouw tegenstanders te blokkeren. Maak je het namelijk onmogelijk voor jouw tegenstander om stenen aan te leggen dan moet hij of zij net zo lang een steen uit de stapel trekken totdat de stapel leeg is en het spel is afgelopen. Dit is een handige en lucratieve speltactiek om onder de knie te krijgen omdat het aantal ogen van de stenen die overblijven in de hand altijd gaan naar diegene die de minste stenen overheeft. Elke dominospel kent verschillende ronden en is afgelopen als de doelscore die vooraf afgesproken is voor dat type spel is behaald. Vergeet niet dat elke beurt vrijwel altijd een tijdslimiet kent en wanneer je niet binnen deze tijd jouw spelhandelingen verricht, jij verliest.

Enkele Tips                                                                                                                                                           Probeer te tellen welke stenen er nog in het spel zijn en doe hier je voordeel mee.Zorg dat het overgebleven totaal na jouw beurt zo klein mogelijk is zodat jouw tegenstander er zo min mogelijk voordeel mee heeft.Let er op wanneer spelers van de stapel trekken, dit betekend dat ze een bepaalde soort steen niet hebben. Probeer vervolgens deze soort voor jouw tegenstander over te houden.Er zijn 3 manieren om een spel domino te winnen; Het gestelde puntenaantal behalen, je tegenstander blokkeren, jouw hand als eerste leegspelen. Elke manier van spelen heeft zijn voor en nadelen, waarvan het blokkeren van jouw tegenstander de moeilijkste is. Bedenk goed welke mogelijkheden er zijn en wees bewust van jouw tegenstander.

Draw

De ‘draw’ spelvariant is vrijwel identiek aan ‘Fives Up’ maar kent toch enkele kleine verschillen.

Wie mag er beginnen?
Ook hier wordt er aan het begin van het spel voor elke speler een steen getrokken waarna diegene met de steen met het hoogste aantal ogen de speler is die als eerste mag beginnen. In de ronden daarna mag de speler beginnen die in de ronde daarvoor de laatste steen heeft weten te plaatsen.

Zoals eerder vermeld kent een ‘Draw’ spel In tegenstelling tot ‘Fives Up’ geen ‘spinner’. Als de eerste steen een ‘dubbele’ steen is kunnen er enkel haaks op deze steen een beide zijden nieuwe stenen worden aangesloten.

Bij Draw werk je niet toe naar bepaald aantal punten en worden de punten pas aan het eind van een hele ronde geteld. De winnaar is diegene die aan het einde de minste stenen overhoudt of als eerste al zijn stenen op tafel heeft liggen. De winnaar krijgt het aantal punten gelijk aan het aantal ogen van alle stenen in de handen van zijn tegenstanders. Als meerdere spelers evenveel stenen en punten overhouden aan het eind van het spel en de stand dus gelijk is, wint er niemand en worden er geen punten verdeeld. Er wordt meteen een nieuwe ronde gestart.

Enkele Tips                                                                                                                                                          Zorg dat jij jouw dubbel e stenen als eerste kwijt bent, veel kansen krijg je namelijk niet. Als je ermee blijft zitten aan het einde lever dit jouw tegenstanders veel punten op. Dit geldt ook voor stenen met een hoog aantal ogen.

Zorg dat je zo lang mogelijk een steen van elk nummer in je hand houdt, hiermee voorkom je dat je snel vast komt te zitten.
Let net als bij ‘Fives Up’ goed op welke stenen jouw tegenstander niet heeft en welke stenen er mogelijk nog in het spel zijn. Deze informatie kan jou goed van pas komen in het blokkeren van jouw tegenstander.
Probeer vooruit te kijken en zorg dat je de volgende beurten ook iets aan te leggen hebt.